Sala konferencyjna
09:0009:10
Rozpoczęcie konferencji
10 min

09:00 - 09:10

Słowo wstępne Piotr Rutkowski, Kamil Dolecki, Piotr Fonrobert
09:1010:40
Sesja 1. Różnorodność typów molekularnych i biologicznych mięsaków tkanek miękkich Prowadzący: Maciej Krzakowski, Jacek Fijuth
90 min

09:10 - 09:30

Nowa klasyfikacja mięsaków Światowej Organizacji Zdrowia Janusz Ryś, Ewa Chmielik

09:30 - 09:45

Rola neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej w mięsakach Tomasz Świtaj, Andrzej Tysarowski

09:45 - 10:00

Złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych i neurofibromatoza typu 1 Anna M. Czarnecka

10:00 - 10:15

Rzadkie podtypy mięsaków — desmoplastyczny guz
drobnookrągłokomórkowy
Katarzyna Kozak

10:15 - 10:30

Mięsaki tkanek miękkich wieku dziecięcego — postępy Anna Raciborska

10:30 - 10:40

Komentarz Maciej Krzakowski
10:4010:45
Przerwa 5 min
10:4511:40
Sesja 2. Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski
55 min

10:45 - 10:55

Pierwsze wyniki badania klinicznego AXAGIST Katarzyna Kozak

10:55 - 11:10

Nowe terapie w leczeniu chorych na zaawansowane nowotwory  podścieliskowe przewodu pokarmowego — awaprytynib, ripretynib, krenolanib, kabozantynib Piotr Rutkowski

11:10 - 11:30

Trudne decyzje u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego na podstawie przypadków klinicznych Monika Dudzisz-Śledź, Iwona Ługowska

11:30 - 11:40

Komentarz Maciej Krzakowski
11:4012:00
Wykład specjalny
20 min

11:40 - 11:45

Wprowadzenie Piotr Rutkowski

11:45 - 12:00

W jaki sposób można skutecznie testować nowe terapie mięsaków na modelach przedklinicznych? Agnieszka Woźniak
12:0013:30
Sesja 3. Co nowego w mięsakach kości? Prowadzący: Jacek Fijuth, Piotr Rutkowski
90 min

12:00 - 12:25

Struniaki — współczesne możliwości terapii Daniel Kotrych, Andrzej Pieńkowski, Tomasz Skóra

12:25 - 12:40

Guz olbrzymiokomórkowy — postęp w diagnostyce i terapii Michał Wągrodzki, Piotr Rutkowski

12:40 - 13:00

Chrzęstniakomięsaki — spektrum choroby Tomasz Goryń, Anna Szumera-Ciećkiewicz

13:00 - 13:20

Mięsaki kości głowy i szyi — współczesne leczenie Maciej Rysz, Iwona Ługowska

13:20 - 13:30

Komentarz Jacek Fijuth
13:3013:45
Przerwa 15 min
13:4515:50
Sesja 4. Optymalizacja terapii mięsaków tkanek miękkich Prowadzący: Adam Maciejczyk, Marcin Ziętek
125 min

13:45 - 14:05

Podsumowanie aktualnych zaleceń dotyczących mięsaków Piotr Rutkowski

14:05 - 14:25

Postępy w radioterapii chorych na mięsaki Mateusz Spałek, Dorota Kiprian

14:25 - 14:45

Co nowego w terapii chorych na mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej? Piotr Rutkowski, Marcin Zdzienicki

14:45 - 14:55

Immunoterapia w mięsakach Hanna Koseła-Paterczyk

14:55 - 15:05

Hipertermia w skojarzeniu z radioterapią lub chemioterapią w leczeniu chorych na
mięsaki tkanek miękkich
Aneta Borkowska

15:05 - 15:20

Fibromatoza — zasady współczesnego leczenia Marcin Ziętek, Piotr Rutkowski

15:20 - 15:40

Wykład satelitarny firmy Immedica Pharma

Miejsce trabektedyny w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanych mięsaków tkanek miękkich
Hanna Koseła-Paterczyk

15:40 - 15:50

Komentarz Adam Maciejczyk
15:50
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Copyrights © 2021 Via Medica