Sala konferencyjna
09:0009:05
Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk, Prezes Zarządu Kamil Dolecki, Prezes Zarządu Piotr Fonrobert
5 min
09:0509:45
Sesja I. Wyniki odległe „nowych” terapii mięsaków tkanek miękkich Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
40 min

09:05 - 09:20

Trabektedyna w leczeniu chorych na L-mięsaki dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

09:20 - 09:30

Pazopanib w leczeniu chorych na zaawansowane mięsaki tkanek miękkich lek. Anna Mariuk-Jarema

09:30 - 09:40

Sunitynib w leczeniu chorych na zaawansowane alveolar soft part sarcoma i co oprócz tego? dr n. med. Paulina Jagodzińska-Mucha

09:40 - 09:45

Dyskusja
09:4509:50
Przerwa 5 min
09:5011:15
Sesja II. Nowości w mięsakach Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
85 min

09:50 - 10:05

Nowe techniki i sposoby radioterapii prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Mateusz Spałek

10:05 - 10:25

Nowe leki i nowe rozpoznania dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

10:25 - 10:40

Onkologia precyzyjna w mięsakach prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Iwona Ługowska

10:40 - 10:55

Immunoterapia w mięsakach prof. dr hab. n. med. Anna M. Czarnecka

10:55 - 11:05

Co nowego w wytycznych? prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

11:05 - 11:15

Dyskusja
11:1511:20
Przerwa 5 min
11:2012:05
Sesja III. Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
45 min

11:20 - 11:40

Wykład specjalny
Rzadkie podtypy nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Maria Dębiec-Rychter

11:40 - 11:50

Awaprytynib — status leku dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź

11:50 - 12:00

Ripretynib — status leku dr n. med. Paweł Rogala

12:00 - 12:05

Dyskusja
12:0512:10
Przerwa 5 min
12:1012:50
Sesja IV. Guz olbrzymiokomórkowy kości Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr n. med. Marcin Ziętek
40 min

12:10 - 12:20

Trudności diagnostyczne dr n. med. Michał Wągrodzki

12:20 - 12:35

Denosumab w leczeniu guzów olbrzymiokomórkowych kości — status w 2022 roku prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

12:35 - 12:45

Leczenie chirurgiczne dr n. med. Bartłomiej Szostakowski

12:45 - 12:50

Dyskusja
12:5012:55
Przerwa 5 min
12:5514:15
Sesja V. Różnorodność typów molekularnych i biologicznych mięsaków tkanek miękkich Przewodniczący: dr n. med. Marcin Zdzienicki, dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
80 min

12:55 - 13:15

Mięśniakomięsaki prążkowanokomórkowe u dzieci i młodych dorosłych prof. IMiD, dr hab. n. med. Anna Raciborska

13:15 - 13:35

Mięsaki macicy dr n. med. Katarzyna Kozak, prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

13:35 - 13:55

Leczenie skojarzone mięsaka Ewinga dr n. med. Tomasz Świtaj, dr n. med. Aneta Borkowska

13:55 - 14:10

Mięsaki piersi prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

14:10 - 14:15

Dyskusja
14:1514:20
Podsumowanie prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
5 min
Copyrights © 2024 Via Medica